Ons beleid

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Zorgbelang Overijssel dan vragen we u om dit aan ons te laten weten. Uw klacht kan gaan over de manier waarop Zorgbelang Overijssel haar dienstverlening uitvoert maar ook over hoe u bent bejegend door een medewerker van de stichting. U kunt in ons klachtenreglement lezen hoe u een klacht in kunt dienen.

Zorgbelang Overijssel verwerkt persoonsgegevens

Voor het verlenen van individuele dienstverlening hebben wij persoonsgegevens van onze cliënt nodig. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en we gaan er vertrouwelijk mee om.

Het privacyreglement van Zorgbelang Overijssel beschrijft alle belangrijke zaken rond de persoonsverwerking door het Adviespunt Zorgbelang zoals de doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens, de rechten van onze cliënten en de bewaartermijn. U kunt ons privacyreglement hieronder raadplegen.
Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang aangepast juni 2017
Klachtenreglement Zorgbelang Overijssel
Jaarverslag 2016 Zorgbelang Overijssel