Over ons

Zorgbelang Overijssel is ontstaan (7 okt.1986) als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Ons doel was invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Onze inzet was dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ons specialisme was en is nog steeds het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliëntenparticipatie.

Dit is waar wij vandaan komen. In 30 jaar hebben we een uitgebreid netwerk en kennis opgebouwd. Dat hebben we weten te behouden in onze eigen kanteling van vijf jaar geleden, toen we van een subsidie afhankelijke organisatie de omslag hebben gemaakt naar marktgerichte non-profit organisatie.

Nog steeds omarmen we onze oude doelen; de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en de inzet dat iedereen de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Daar werken we nu vooral samen met onze opdrachtgevers aan die ook deze waarden nastreven.
Lees verder

 

Kitty ter Braak

Kitty ter Braak

Cliëntondersteuner Wlz/medewerkster Adviespunt Zorgbelang
Marja de Jong

Marja de Jong

Adviseur cliëntenparticipatie & communicatie/ klachtenfunctionaris op afroep
Stephan Even

Stephan Even

Cliëntondersteuner Wet langdurige zorg
Rienke Vedders-Dekker

Rienke Vedders-Dekker

Adviseur ouderenzorg
Paula Woudsma

Paula Woudsma

Coördinator Adviespunt Zorgbelang/ Juridisch adviseur
Monique de Haan

Monique de Haan

projectondersteuner/secretarieel medewerker
Erna Baveld

Erna Baveld

Coördinator secretariaat/financiële administratie
Johan Feenstra

Johan Feenstra

Directeur/bestuurder
Anne Wil Lensen

Anne Wil Lensen

Adviseur clientparticipatie
Callista Bos

Callista Bos

Ombudsvrouw Kampen
Gerry Vrielink

Gerry Vrielink

Adviseur cliëntenparticipatie