Zorgbelang zoekt vrijwilligers

Vrijwilligers(werk) voor cliëntondersteuning

Zwolle – In Zwolle kunnen burgers die zorg of ondersteuning willen aanvragen vanuit de Wmo, – Participatie- of Jeugdwet, hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuning is voor de burger gratis en wordt door vrijwilligers uitgevoerd.

Voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning zoekt Zorgbelang Overijssel mensen die door eigen ervaring of als professional, kennis hebben opgedaan in het ondersteunen van mensen op Wmo, – Participatie en/of Jeugdzorg werkvelden. Daarnaast functioneren zij in ieder geval op HBO denk- en werkniveau en zijn computervaardig.

Deze gratis ondersteuning in het sociale domein is voor een ieder die dat wil beschikbaar. De onafhankelijke vrijwillige cliëntondersteuner helpt de cliënt diens zorg- of ondersteuningsbehoefte helder te krijgen. Cliëntondersteuners denken mee vanuit het perspectief van de cliënt en kunnen eventueel ook bij het gesprek met de gemeente of zorg(aanbieder) aanwezig zijn.

Wie belangstelling heeft voor deze uitdagende vrijwilligersfunctie als cliëntondersteuner Sociaal domein, informeren wij graag over dit mooie werk. Zie ook www.zorgbelang-overijssel.nl actueel

functieprofiel Voco Zwolle def

d.d. 23 mei 2

Informatie bij  Zorgbelang Overijssel
Marja de Jong
m.dejong@zorgbelang-overijssel.nl
074-2500155

Terug naar overzicht