Bijeenkomst Regionaal Cliëntenplatform Jeugd

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De elf gemeenten in de Jeugdzorgregio IJsselland (Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle) geven zowel lokaal als regionaal vorm en inhoud aan deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Op regionaal niveau wordt op hoofdlijnen beleid gemaakt. Betrokken gemeenten geven lokaal invulling aan het beleid.

Om de kwaliteit van de jeugdhulp te garanderen en efficiency en innovatie te stimuleren bij de jeugdhulpaanbieders, is het van essentieel belang om  in gesprek te gaan en te blijven met de gebruikers van  jeugdhulp; de jeugdige en hun (pleeg)ouders/opvoeders. Zij weten als geen ander wat het betekent om jeugdhulp te vragen en te ontvangen. Hun ervaringen, wensen en ideeën zijn dan ook onmisbaar!

Zorgbelang Overijssel stelt het zeer op prijs dat dit belang wordt onderschreven door de elf gemeenten in de regio IJsselland. Ouders en pleegouders die ervaring hebben met jeugdhulp komen samen in het Regionaal Cliëntenplatform jeugd IJsselland.

De opdracht
De verantwoordelijk portefeuillehouders hebben besloten om het regionaal ‘Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland’ via ‘Zorgbelang Overijssel’, te faciliteren. Voor de uitvoering is een budget beschikbaar gesteld en zijn de volgende kaders meegegeven;

  • raadpleging van jeugdige en hun (pleeg)ouders/verzorgers is vooral een lokale aangelegenheid (Dicht bij de mensen). De aansluiting met het regionale platform moet goed georganiseerd zijn en een meerwaarde hebben;
  • het uitwisselen van ervaringen van gebruikers van jeugdhulp staat centraal;
  • nadruk dient te liggen op het inspireren van bestuurders, beleidsmakers, belangenbehartigers en  jeugdhulpaanbieders.

Wilt u meedenken of meer informatie? Neem dan contact op met Anne-Wil Lensen via a.lensen@zorgbelang-overijssel.nl