Signaleren, participeren

Zorg en het sociaal domein zijn voortdurend in verandering. Beleid, organisaties, overheden en samenwerkingsverbanden passen zich aan. Zorgbelang en haar achterban participeren in vele overlegvormen rond diverse thema’s zoals:

 • Twente Gezond en Positieve gezondheid
 • Samenwerking tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg
 • Regionale jeugdhulp
 • Zwangerschap en geboorte
 • Acute zorg in de regio
 • Samenwerking tussen gemeenten
 • Onderwijs, onderzoek en innovatie vanuit het patiëntenperspectief

  Steeds vaker worden deze veranderingen gebaseerd op de meningen, ervaringen en ideeën van ‘de klant’.
  Zorgbelang Overijssel inventariseert m.b.v. verschillende methoden de signalen van burgers, patiënten en cliënten over wat er goed gaat en wat er beter kan in gezondheidszorg en sociaal domein. Elke burger kan een melding doen van een verbeterpunt in de zorg via ons Adviespunt Zorgbelang Overijssel
  Samen met onze achterban denken, praten en beslissen wij mee over de innovaties in de zorg in Overijssel. Altijd gaan wij dan uit van het perspectief van de kwetsbare burger.

  Wilt u dat uw ‘klant’ goed onderbouwd meedenkt en meebeslist over veranderingen in de zorg?
  Neem dan contact op met Johan Feenstra, j.feenstra@zorgbelang-overijssel.nl 074 – 250 01 55