Cliëntenraden en ondersteuning

De Wmcz is gewijzigd. Het effect van deze wetswijziging is dat de mening, de wensen en behoeften van patiënten en cliënten in de zorg worden omgezet in nieuw beleid en een vernieuwd zorgaanbod.

Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:

  1. De zorgaanbieder wordt verplicht de cliëntenraad te faciliteren
  2. Verzwaard adviesrecht wordt instemmingsrecht
  3. Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  4. Uitbreiding van de onderwerpen waarover in de medezeggenschapsregeling regels over moeten worden gesteld
  5. Cliëntenraden hebben recht van enquête
  6. Openbaarmaking vacatures voor de cliëntenraad
  7. De zorgaanbieder wordt verplicht contact met de achterban te bevorderen
  8. Tijdig vragen van advies of instemming is aangescherpt.

    Waarin kan Zorgbelang u ondersteunen? En welke vormen van raadpleging zijn er?