Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt bijvoorbeeld:

  • Informatie en advies krijgen over zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de zorgaanbieder die het beste bij uw situatie past.
  • De invulling van de zorg; u kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van uw persoonlijk leefplan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wit inrichten en en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget.
  • Het zorg- of ondersteuningsplan; u kunt hulp krijgen bij het opstellen,evalueren of bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tusssen u en uw zorgaanbieder; wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.