Uw ervaring is belangrijk

Het Regionaal Cliëntplatform Jeugd IJsselland wil bestuurders, beleidmakers, belangenbehartigers en jeugdhulpaanbieders vanuit ervaringen van de doelgroep inspireren. Dit doen zij door het raadplegen van kinderen/jongeren en hun (pleeg)ouders/verzorgers en uitwisselen van ervaringen van gebruikers van jeugdhulp. Op die manier krijgen de mensen om wie het gaat ook regionaal invloed op jeugdhulp.  De ervaringen kunnen verder vertaald worden in innovatieve ideeën en vernieuwende perspectieven.

Wilt u meer informatie of wilt u als ouder of jongere meepraten in het Platform?
Via Zorgbelang Overijssel kunt u contact opnemen met Gerry Vrielink, g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl

Wilt u meer informatie over deze enquete en het project ‘Jeugdzorg doen we samen’
neem dan contact op met Rienke Vedders via r.dekker@zorgbelang-overijssel.nl

 

Terug naar overzicht