Ombudswerk & Klachtenopvang

Meldpunt Zwolle voor meldingen en klachten over Wmo dienstverlening zoals huishoudelijke verzorging, taxivervoer, leerlingen- en jeugdvervoer.

Bel 074-291 35 97 of meld hieronder uw klacht over:

Klachtenformulier hulp bij het huishouden

Klachtenformulier vervoer Zwolle

Direct anoniem melden bij Meldpunt Zorg en Sociaal Domein

Meldpunt WMO

Adviespunt Zorgbelang behandelt geen klachten, maar inventariseert de klachten en ieder kwartaal levert zij de gemeente Zwolle een rapportage van de ingezonden meldingen/klachten aan de gemeente.

Ombudsvrouw in Kampen en Hardenberg
Loopt u tegen een probleem aan of heeft u een klacht over gemeentelijke dienstverlening? De ombudsvrouw in Kampen/Hardenberg  luistert, bemiddelt en brengt advies uit. U kunt hier het contactformulier invullen of een e-mail sturen naar ombudsfunctiekampen@zorgbelang-overijssel.nl of ombudsfunctiehardenberg@zorgbelang-overijssel.nl of ons bellen op 074-291 35 97

Dalfsen – Ombudscommissie Sociaal Domein
Deze commissie is bereikbaar voor inwoners van de gemeente Dalfsen die een melding, vraag of klacht hebben rondom de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdhulp en de Participatiewet. Ook kunnen inwoners suggesties doorgeven aan de commissie. Zorgbelang Overijssel ondersteunt de ombudscommissie. De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.

Contact
De Ombudscommissie Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0529 43 89 20 of per mail via ombudscommissiesociaaldomein@dalfsen.nl.