Informatie & Advies

Heeft u een vraag over patiëntenrechten, regels rond de uitvoering van de Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet en bezwaar-, beroep, -klachtprocedures of/en een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar, gemeente?
Voor informatie en advies kunt u bellen naar 074 -291 35 97
Voor digitaal melden van klachten, klik hier
Voor cliëntondersteuning Wmo (sociaal domein) en Wlz, klik hier

Deel uw ervaring in mijn Kwaliteit van leven.nl
Kunt u leven op een manier die bij u past? Hebben de veranderingen in de zorg impact op uw leven? Met de vragenlijst van mijnkwaliteitvanleven.nl brengt u uw eigen situatie in beeld. Lees verder

Meedoen met het ZorgPanel van Zorgbelang
Het ZorgPanel van Zorgbelang Overijssel is steeds meer een afspiegeling van de maatschappij aan het worden. Iedereen kan zich aanmelden voor het ZorgPanel, maar met name is het interessant voor die mensen die geïnteresseerd zijn in zorg en welzijn en een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de zorg. Als lid van het ZorgePanel krijgt u een paar keer per jaar een verzoek om mee te doen aan een enquête. Dit gebeurt meestal naar aanleiding van een regionaal of landelijk thema of actuele gebeurtenis. Als u zich aanmeldt kunt u aangeven welke onderwerpen uw interesse hebben, maar dat hoeft niet persé. Uw inbreng wordt gebruikt om de kwaliteit en aanbod van zorg en welzijn te verbeteren. Daarnaast kunt u aangeven welke informatie over zorg en welzijn u graag zou willen ontvangen. Doe mee met het ZorgPanel van Zorgbelang en laat zo uw stem horen!
Aanmelden

Lang zult u wonen
Hoe bent u voorbereid op langer zelfstandig in u huis blijven wonen?
Lees verder