Advies-, Wmo- en cliëntenraden

Ondersteuning en begeleiding van cliëntenraden van instellingen
Zorgbelang ondersteunt advies- participatie – Wmo- en cliëntenraden bij het uitvoeren van hun taak, opdracht of project. Een belangrijke taak, vaak intensief en tamelijk complex. U wilt zich als raad u goed kwijten van uw taak. Ondersteuning kan verlichting geven waardoor er meer tijd is om het werk te kunnen doen. Dit doen wij op een manier die past bij uw vraagstuk.

Welke vormen van ondersteuning zijn mogelijk?
Inhoudelijke begeleiding / secretariële/organisatorische begeleiding / cursussen, trainingen / onderzoeken / raadpleging / signaalrapportages via klachtenopvang en
cliëntondersteuners /  evaluatie functioneren medezeggenschap etc. /
ondersteuning en begeleiding van adviesraden van gemeenten

Staat de ondersteuning die u wenst hier niet bij? Dan gaan we graag met u in gesprek. Neem contact op met a.lensen@zorgbelang-overijssel.nl 074-2500155

Info:
versterking cliëntenraden en adviesraden
veel gestelde vragen van adviesraden over de Participatiewet PDF
folder Kwaliteitstoetsing burger- en clientenraadpleging

Tips voor gemeenteraadsverkiezingen 2018