Sociaal domein en cliëntondersteuning

Dienst: Meldpunt Wmo sociaal domein
Ondanks een adequate aanpak van klachten missen gemeenten overzicht over en inzicht in de ervaringen van burgers rond de uitvoering van de WMO. Zorgbelang Overijssel kan als onafhankelijke organisatie overzicht en inzicht bieden door alle signalen over de WMO, die binnenkomen bij het Meldpunt WMO, te registreren en analyseren.

Doel en meerwaarde: Overzicht en inzicht vanuit cliëntperspectief
Door middel van een kwartaalrapportage wordt de gemeente op de hoogte gebracht van de binnengekomen meldingen en signalen. Op basis van de binnengekomen knelpunten doet ZB per sector aanbevelingen vanuit cliëntperspectief. Daardoor heeft men:

  • inzicht in kwaliteit van geboden diensten,
  • inzicht in kwaliteit van ingekochte diensten, (de gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de ingekochte diensten)
  • inzicht in knelpunten betreffende geheel sociaal domein

Dienst: onafhankelijke Cliëntondersteuning
Het organiseren van Cliëntondersteuning op een manier die past bij uw gemeente.