Onderzoek, kwaliteit

Zorgbelang Overijssel biedt ondersteuning aan gemeenten en organisaties als het gaat om raadpleging van burgers en cliënten, maar ook als het gaat om het toetsen van gemeentebeleid. Dat gebeurt vanuit perspectief van de burger. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is van het beleid voor uw burgers. Dit doen wij door de burger te raadplegen. Wat gaat er goed binnen uw gemeente en wat kan worden verbeterd. Waar kunnen verbindingen worden gelegd om (nog) effectiever en efficiënter te werken en een verbeterslag te maken? In een samenleving waar burgers centraal staan is het belangrijk om te toetsen vanuit burgerperspectief.

Welke vormen van raadpleging zijn mogelijk?

  • Digitale raadpleging; zoals enquêtes of een burgerpanel.
  • Groepsraadplegingen; bijvoorbeeld een spiegelgesprek of groepsinterview waarbij de verdieping wordt gezocht.
  • Onverwachts bezoek; een loket of dienst wordt bezocht door burgers, cliënten of patiënten waarmee vooraf is afgestemd waarop zij moeten letten.
  • Wachtkameronderzoek; inventariseren van verwachtingen vooraf en ervaringen achteraf.

Staat de oplossing voor uw vraagstuk hier niet bij? We bieden een aanbod op maat dat past binnen uw organisatie of gemeente.

Voorbeeld: Regionaal Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland

In de regio IJsselland hebben (pleeg)ouders regionaal krachten gebundeld om ambtenaren en wethouders in de regio IJsselland te inspireren en te adviseren over de regionale jeugdhulpverlening. Zij doen dit vanuit het Regionaal Cliëntenplatform Jeugdhulp IJsselland. Met de ervaring die ouders hebben kan beleid rondom jeugdzorg verbeteren.