Ondersteuning Advies-, Wmo- en Participatieraden

De inbreng van burgers en cliënten is belangrijk is voor het draagvlak van het beleid in het sociaal domein. Ook de dienstverlening aan de burger is een kerntaak van de gemeente. Zij moet immers zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Alleen als dat erg lastig is zal de gemeente bijspringen.

Cliëntenraden en adviesraden adviseren gemeenten vanuit cliëntenperspectief over het beleid en de uitvoering in het sociaal domein. Zorgbelang Overijssel heeft een uitgebreid aanbod aan ondersteuning voor raden:

  • Netwerkbijeenkomsten adviesraden
  • Scholing adviesraden
  • Ondersteunen adviesraden, lokaal en regionaal
  • Ondersteunen bepaalde doelgroepen (bijv, GGz, VG, enz)
  • VN panels en scholing/advisering adviesraden
  • Adviseren op burgerparticipatie

Contactpersoon: Gerry Vrielink, g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl

versterking cliëntenraden en adviesraden
veel gestelde vragen van adviesraden over de Participatiewet PDF
folder Kwaliteitstoetsing burger- en clientenraadpleging