Ombudsfunctie, klachten, meldpunt

Ombudsfunctie

Door invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet heeft de overheid de taken op het gebied van jeugd, zorg en werk en inkomen bij de gemeenten neergelegd.
Samen met maatschappelijke partners organiseert Zorgbelang voor de gemeente zorg en ondersteuning dichterbij en meer op maat voor haar inwoners. Bij zo’n complexe verandering en bij de uitvoering van zoveel nieuwe taken zal niet iedereen altijd even tevreden zijn. Gezamenlijk worden dan oplossingen gezocht.

Er zijn verschillende diensten die hierin kunnen voorzien:

Ombudsfunctie
Meld- of adviespunt Sociaal Domein
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Professionele Cliëntondersteuning
Klachtenopvang

Omdat deze dienstenverlening maatwerk is, volgt pas een aanbod na een oriënterend gesprek. Contactpersoon: Johan Feenstra, directeur
j.feenstra@zorgbelang-overijssel.nl