Ombudswerk & Klachtenopvang

Ombudsvrouw in Kampen en Hardenberg
Loopt u tegen een probleem aan of heeft een klacht over gemeentelijke dienstverlening? De ombudsvrouw in Kampen/Hardenberg  luistert naar uw klacht en kan in de klachtverwerking bemiddelen. U kunt hier het contactformulier invullen of een e-mail sturen naar ombudsfunctiekampen@zorgbelang-overijssel.nl of ombudsfunctiehardenberg@zorgbelang-overijssel.nl of ons bellen op 074-291 35 97

Dalfsen – Ombudscommissie Sociaal Domein
Deze commissie is bereikbaar voor inwoners van de gemeente Dalfsen die een melding, vraag of klacht hebben rondom de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdhulp en de Participatiewet. Ook kunnen inwoners suggesties doorgeven aan de commissie. Zorgbelang Overijssel ondersteunt de ombudscommissie. De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.

Contact
De Ombudscommissie Sociaal Domein is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0529 43 89 20 of per mail via ombudscommissiesociaaldomein@dalfsen.nl.

Meldpunt Zwolle voor meldingen en klachten over Wmo dienstverlening zoals taxivervoer, leerlingenvervoer en huishoudelijk verzorging
Bel 074-291 35 97 of vul het digitale meldingsformulier in.
Adviespunt Zorgbelang behandelt geen klachten, maar inventariseert de klachten en ieder kwartaal levert zij de gemeente Zwolle een rapportage van de ingezonden meldingen/klachten aan de gemeente.