Cliëntondersteuning

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening aan burgers is de onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo, (sociaal domein) en Wlz (Wet Langdurige Zorg).

Informatiewijzers
Checklist Keukentafelgesprek mantelzorg

folder clientondersteuning sociaal domein nw

Factsheet Cliëntondersteuning Wlz

Folder Cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

Direct cliëntondersteuning aanvragen?
Voor Wet langdurige Zorg: 0900-243 81 81
Voor Wmo, Jeugdzorg, Werk en Inkomen: 074-291 35 97
of vul in 

De onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz (Wet langdurige zorg) van Adviespunt Zorgbelang is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015.