Teleurstelling over slechte toegang Wlz voor kinderen

Vaagheden
Naar aanleiding van de motie heeft VWS een onderzoek laten uitvoeren over deze criteria en op basis van dit onderzoek zou een beslissing volgen. ‘Nu zijn we anderhalf jaar verder en komt VWS op de laatste vrijdag voor het reces met een Kamerbrief waarin geen enkele concrete oplossing staat voor dit vraagstuk’, zegt Bluiminck. ‘De auteurs van het rapport zien de problemen en onderschrijven dat er iets moet gebeuren. Maar in deze brief, die pas na maanden wachten is verstuurd aan de Kamer, staan alleen vaagheden. Het is onduidelijk wat ouders van deze kinderen hiermee nu opschieten.’

Oplossing
Het is volgens Bluiminck nadrukkelijk niet zo dat ouders heel graag hun kinderen levenslang in Wlz-instellingen willen plaatsen. ‘Dat willen die ouders absoluut niet. Het probleem is dat ze onder de Jeugdhulp eerst bij gemeenten aan moet kloppen voor zorg. De zorgarrangementen die gemeenten bieden zijn echter niet stabiel. Soms krijgen ze een indicatie voor een half jaar en moeten ouders vervolgens weer op zoek naar iets anders, met alle onzekerheid van dien. Vandaar dat ze bij de Wlz terechtkomen, waar de gemeente ze vaak naar doorverwijst. Wat ons betreft is een oplossing eenvoudig. Gemeenten hebben de plicht voor deze kinderen te zorgen. Dus laat de gemeenten deze zorg organiseren zoals de ouders dat willen. Als dan blijkt dat het toch Wlz-zorg is, nemen de zorgkantoren dat over en loopt de zorg gewoon door. Gemeenten en zorgkantoren kunnen dan aan de achterkant van het systeem verrekenen wat nodig is, zonder hier ouders met kwetsbare kinderen mee lastig te vallen. Want die hebben al genoeg op hun bord.’

(Bron: Zorgvisie)

Terug naar overzicht