Oproep leden patiënten en naasten-gidspanel HOPEVOL

Wie zoeken we?
Voor het gidspanel zoeken we patiënten, naasten, mantelzorgers of belangenbehartigers uit heel Nederland, liefst met ervaring in de palliatief-terminale zorg in een hospice, bijna thuishuis of palliatieve unit van een verpleeghuis. Het gaat dus om ervaring (direct of indirect) met de zorg voor patiënten die naar verwachting nog drie maanden of minder te leven hebben. De deelnemers aan het panel komen vier à vijf keer per jaar ergens in Nederland bijeen. Het is panel is dynamisch van opzet, dus u kunt er aan deelnemen zo lang als u uitkomt.

Waar gaat het over?
In het project HOPEVOL gaan we op zoek naar wat mensen in de laatste levensfase werkelijk nodig hebben: welke ervaringen en wensen zijn er? Dit leggen we naast de bestaande zorg . Hoe sluit dit op elkaar aan, welke verschillen zien we, welke ontwikkelingen zijn er nog te verwachten? Op basis van de uitkomsten maken we plannen om de organisatie van de zorg en de manier van werken in de zorg beter aan te passen aan de wensen en behoeften van degenen om wie het gaat: patiënten en hun naasten. Door de palliatief-terminale zorg volgens die plannen in te richten, zal die beter op de toekomst zijn voorbereid.

Wat gaan we doen?
Het gidspanel is een klankbord voor de medewerkers van HOPEVOL. Om het perspectief van patiënten en naasten te ‘bewaken’ en projectteam en onderzoekers scherp te houden, zal regelmatig een dialoog plaatsvinden tussen patiënten en naasten, zorgverleners (professionals en vrijwilligers), beleidsmakers en projectteamleden. Het project loopt drie jaar en het eindresultaat zal als advies worden aangeboden aan het Ministerie van VWS. Het patiënten/naasten-gidspanel wordt begeleid door Zorgbelang Gelderland | Utrecht. Deelnemers uit het hele land zijn welkom.

Tijdsinvestering en vergoeding
Vier à vijf keer per jaar komt het gidspanel bijeen. De locatie bepalen we aan de hand van de aanmeldingen. We verwachten dat een bijeenkomst ongeveer twee uur duurt. Het project loopt drie jaar, maar deelnemen aan het panel kunt u doen zolang u dat wilt en kunt. U kunt ook voor kortere tijd meedoen. Reiskosten en eventuele andere onkosten worden vergoed en er is ook een vergoeding voor deelname.

Meer informatie of aanmelden
Heeft u ervaring, tijd en interesse om mee te praten via het gidspanel of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Karin Kalthoff van Zorgbelang Gelderland | Utrecht: bel 026 – 384 28 43 of mail naar karinkalthoff@zorgbelanggelderland.nl. Ook als u twijfelt of u in aanmerking komt, kunt u contact met haar opnemen.
 

 

Terug naar overzicht