Netwerkbijeenkomt VN-verdrag: Kan iedereen meedoen in uw gemeente?

Doel van de netwerkbijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over wat het VN-verdrag inhoudt en hoe uw gemeente hieraan uitvoering kan geven. Omdat beleid samen met mensen met een beperking gemaakt moet worden, informeren en adviseren wij ook de adviesraden en belangenorganisaties, zodat zij een goede gesprekspartner zijn.

Voor wie en waar?
23 januari    14.00-16.30 uur voor  beleidsadviseurs en wethouders
23 januari    19.30-22.00 uur voor leden adviesraden sociaal domein en
belangenorganisaties

De netwerkbijeenkomsten worden gehouden in ‘Het Ontmoetingscentrum’, Spoorstraat 7, 7641BJ, Wierden

Aanmelden
We vragen u om zich vooraf aan te melden via info@zorgbelang-overijssel.nl of tel: 074 250 0155. Wilt u daarbij aangeven voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt en namens welke gemeente, adviesraad of belangenorganisatie u aanwezig bent.

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Gerry Vrielink via g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl

Terug naar overzicht