Meldpunt

Alle inwoners van Overijssel kunnen anoniem hun ervaringen melden rond alle aspecten van zorg, hulpverlening en/of ondersteuning. Zorgbelang verzamelt tevens suggesties en ideeën over het regelen en uitvoeren van de zorg en/of ondersteuning. De meldingen worden geanonimiseerd en opgeslagen in het registratiesysteem. Alle binnengekomen meldingen worden gesorteerd per onderwerp en gebruikt voor signaleringsdoeleinden. Zorgbelang Overijssel vermeldt periodiek de gemelde knelpunten via een nieuwsbrief. Signalen worden ook regelmatig besproken met zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars etc.