Veel meer ‘thuiszittende’ kinderen dan bekend in Overijsselse gemeenten

Gemeenten hebben vaak onvoldoende in beeld hoeveel kinderen daadwerkelijk ‘thuiszitten’. De aantallen op papier kloppen vaak niet met de werkelijke aantallen zo concludeert Zorgbelang Overijssel uit diverse meldingen. Dit komt onder andere door het grijze gebied tussen ‘ziekmeldingen’ en ‘thuiszitters’. Zorgbelang Overijssel is van mening dat wanneer gemeenten niet over de juiste cijfers beschikken, men niet voldoende juiste zorg kan inkopen en aanbieden. Dit laatste is belangrijk om verergering van problemen te voorkomen.

Zorgbelang Overijssel heeft een meldpunt waar alle inwoners van Overijssel anoniem hun ervaringen kunnen melden rond alle aspecten van zorg, hulpverlening en/of ondersteuning. Jeugdhulp is één van de onderwerpen. Zorgbelang verzamelt signalen, suggesties en ideeën over het regelen en uitvoeren van de zorg en/of ondersteuning. De afgelopen maanden werden diverse zaken gemeld.

Helaas zijn ouders vaak bang om zaken bij de gemeente of de school te melden vanwege de afhankelijkheidspositie die zij hebben. Een leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente. Maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor jeugdhulpverlening. Dit ligt dichtbij elkaar. Wanneer een ouder een melding of klacht heeft wordt er gekeken naar de situatie. Regelmatig zijn ouders bang dat er onterecht gedwongen hulp ingezet wordt. Zij kiezen dan liever voor een school ver buiten de gemeente dan dat zij zaken melden. Naast dat dit voor kinderen en ouders vaak niet de juiste oplossing is hebben gemeenten hierdoor ook onnodig hoge uitgaven voor bijvoorbeeld vervoerskosten.

Gelukkig kan iedereen terecht bij het anonieme meldpunt van Zorgbelang Overijssel. Signalen, suggesties en ideeën die gemeld worden bespreekt Zorgbelang met zorgaanbieders, gemeenten e.d. Daarnaast worden signalen ook besproken in het Regionaal cliëntenplatform Jeugd IJsselland. Dit is een platform waar (pleeg)ouders en adviesraden samen meedenken over het regionale Jeugdbeleid. Hier komen niet alleen zaken als passend onderwijs aan de orde maar ook bijvoorbeeld pleegzorg en kwaliteitstoetsing. Wilt u als (pleeg)ouder of jongere meedenken over de jeugdhulp? Dan kunt u zich melden bij Zorgbelang Overijssel. De regio IJsselland neemt alle signalen zeer serieus en onderneemt waar mogelijk actie. Zorgbelang Overijssel zou ook in Twente graag een dergelijk platform mogelijk maken zodat (pleeg)ouders en adviesraden in Twente (nog) meer mee kunnen denken over de jeugdhulp.

U kunt uw melding, suggestie of idee sturen naar: meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl of melden via onze website www.zorgbelang-overijssel.nl. Wenst iemand contact met een van onze cliëntondersteuners, dan kan dit via 074-291 35 97, via e-mail adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl of via een contactformulier op onze website www.zorgbelang-overijssel.nl

 

 

 

Terug naar overzicht