Langdurige zorg nog vaak erg ingewikkeld

 

Mensen raken snel de weg kwijt

Uit het recente onderzoek ‘Als zorg en ondersteuning nodig is’ in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat mensen snel de weg kwijtraken in de langdurige zorg. Het is soms moeilijk om de juiste zorgaanbieder te vinden. Daarnaast verdwaalt men makkelijk in de wereld van persoonsgebonden budgetten, eigen bijdragen, zorgplannen en medische dossiers. Er wordt heel veel verwacht van mantelzorgers, terwijl die het vaak ook allemaal niet precies weten, zo geven veel mantelzorgers aan. Gelukkig kunt u rekenen op ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang.

 

Ik zorg voor iemand waar kan ik terecht?

Bij Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met al uw vragen over langdurige zorg. Als u zelf zorg nodig heeft, maar ook als u zorg verleent aan anderen. Bijvoorbeeld als u mantelzorger bent of (wettelijk) vertegenwoordiger. Onze ervaren cliëntondersteuners staan voor u klaar.

Bel 0900 243 81 81 (lokaal gesprekstarief) of mail clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl.

 

Is de ondersteuning gratis?

De ondersteuning van Adviespunt Zorgbelang kost u niets. U heeft volgens de wet namelijk recht op cliëntondersteuning als u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft. We zijn niet afhankelijk van overheden, zorgverzekeraars of instellingen. Daardoor kunnen we oprecht zeggen: ons enige belang is uw belang. Dat betekent ook dat we uw privacy serieus nemen. Wat u bespreekt met de mensen van Adviespunt Zorgbelang is en blijft vertrouwelijk. De uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning in het kader van de Wlz is ISO gecertificeerd.

 

Voor welke hulp kan ik terecht?

U kunt bij ons terecht als u hulp nodig heeft, advies wilt hebben of vragen heeft over zorg en welzijn. Dus ook als u bijvoorbeeld:

  • hulp wilt bij het vinden van een zorgaanbieder;
  • het niet eens bent met een indicatie;
  • problemen heeft met uw zorgaanbieder;
  • hulp nodig heeft bij het schrijven van een zorgplan;
  • of informatie wilt over uw rechten en plichten.

 

Wij helpen u verder. Kosteloos.

Bel 0900 243 81 81 (lokaal gesprekstarief) of mail clientondersteuning@zorgbelang-overijssel.nl

 

Terug naar overzicht