Gemeenten worstelen met onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij de toegang tot zorg en ondersteuning. Daar moeten onafhankelijke cliëntondersteuners in voorzien, maar in de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld blijkt uit onderzoek. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de invulling van de onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociaal domein. Wat doet een cliëntondersteuner wel, wat doet deze niet? Werken we alleen met vrijwilligers of met professionals of laten wij deze samenwerken? Mensen verder helpen in het steeds complexer wordende zorglandschap is nog niet zo eenvoudig.

 Koplopers

En dat weten ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en Movisie. Zij startten in het najaar van 2017 het project ‘Koplopers cliëntondersteuning’. Veertien gemeenten die landelijk voorop lopen in het vernieuwen van de onafhankelijke cliëntondersteuning werden gevraagd in hun regio het voortouw te nemen in het verder ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van de cliëntondersteuning.

 Zorgbelang Overijssel ondersteunt koplopergemeente

Twee van de landelijke koplopers zijn Ommen en Hardenberg. Zorgbelang Overijssel voert hier de onafhankelijke cliëntondersteuning uit. Ommen en Hardenberg zijn niet de enige gemeente waar Zorgbelang onafhankelijke cliëntondersteuning biedt. Zorgbelang Overijssel biedt zowel in grote als in kleinere gemeenten cliëntondersteuning. Denk hierbij aan Zwolle en Enschede maar ook bijvoorbeeld een kleinere gemeente als het twentse Losser.

Integraal

Daarnaast voert Zorgbelang voor heel Overijssel de cliëntondersteuning langdurige Zorg en de gezondheidszorg uit. Hierdoor biedt Zorgbelang een compleet en integraal aanbod aan gemeenten die met hen in zee gaan. Dit is fijn voor cliënten. Hierdoor worden ze niet van het kastje naar de muur gestuurd. Mensen kunnen terecht bij Zorgbelang. De ondersteuning is gratis.

Ministerie 55 miljoen voor cliëntondersteuning
Een van de belangrijke aandachtspunten uit het Koplopersproject, is het meer bekendheid geven, het recht op én de mogelijkheden  van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het ministerie van VWS trekt deze kabinetsperiode 55 miljoen euro uit voor cliëntondersteuning.

Het project krijgt een vervolg

Om aan het project een vervolg te geven, worden in de periode 2018-2021 ieder jaar ongeveer 14 nieuwe gemeenten geselecteerd die werk maken van het aanbod van cliëntondersteuning in hun gemeente. Deze koplopers nemen een ambassadeursfunctie op zich door gedurende twee jaar in de eigen regio aandacht te besteden aan cliëntondersteuning. Daarnaast gaan koplopers aan de slag om het eigen beleid en praktijk op dit thema verder te ontwikkelen, te vernieuwen en te verbeteren.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over ondersteuning van Zorgbelang Overijssel? Neem vrijblijvend contact op via 074 250 0155 of j.feenstra@zorgbelang-overijssel.nl

Terug naar overzicht