Ervaringen uitgewisseld in bijeenkomst 'Jeugdzorg doen we samen'

 

Afgelopen maandagavond organiseerde Zorgbelang Overijssel in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut een bijeenkomst over de betrokkenheid van jongeren en (pleeg)ouders bij jeugdhulp. De bijeenkomst vond plaats in Zwolle. Er waren jongeren, (pleeg)ouders en professionals aanwezig. Bij veel gemeenten en organisaties is er de intentie om cliënten te betrekken bij beleidsvorming en – uitvoering. Het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland dat begeleidt wordt door Zorgbelang Overijssel heeft als doelstelling het inspireren van bestuurders, beleidmakers, belangenbehartigers en jeugdhulpaanbieders. Daarnaast raadpleegt ze kinderen/jongeren en hun (pleeg)ouders/verzorgers. Ook worden binnen het platform ervaringen van gebruikers van jeugdhulp uitgewisseld. Gemeenten vinden het moeilijk om met jongeren in gesprek te komen en het lijkt makkelijker om óver de jongeren te praten dan mét de jongeren. Als gemeenten al met jongeren in gesprek komen dan is dit vaak niet de representatieve doelgroep. Jongeren vertelden dat het erg afhangt van de gemeente of de organisatie óf en hóe ze worden betrokken. Vooral jongeren die mondig zijn en goed onder woorden kunnen brengen wat ze belangrijk vinden worden gehoord. Veel jongeren vinden het lastig om onder woorden te brengen wat zij ervaren en waar zaken beter kunnen. Investeer in training en ondersteuning luidt daarom één van de adviezen. Het advies van jongeren was daarnaast dat alles in begrijpelijke taal verteld moet worden zodat iedereen mee kan doen. Ook een goede terugkoppeling is onmisbaar. Aan het eind van de bijeenkomst werd samen letterlijk aan ‘de ideale jeugdhulp’ door middel van bouwstenen gebouwd. Binnenkort volgt het verslag met daarin o.a. conclusies en concrete adviezen. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via info@zorgbelang-overijssel.nl

Terug naar overzicht