Bent u bekend met cliëntondersteuning? Wij willen dat graag weten!

Iedereen, die gebruikt maakt of gebruik wil maken van de zorg en hulp van de gemeente, heeft sinds 2015 recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook iedereen die een indicatie heeft voor langdurige zorg heeft hier recht op. De cliëntondersteuners ondersteunen vanuit cliëntperspectief en zijn onafhankelijk van zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en zorgaanbieders. Deze dienstverlening is kosteloos.

Bij zorg of hulp van de gemeente kunt u onder andere denken aan huishoudelijke hulp, GGZ, beschermd wonen, dagbesteding, individuele begeleiding, Wmo-vervoer, hulpmiddelen, woonaanpassingen, jeugdzorg, participatiewet.

Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend zorg in de nabijheid nodig hebben, dit kan verpleging of verzorging zijn, thuis of in een instelling.

Zorgbelang Overijssel heeft signalen gekregen dat de cliëntondersteuning niet voldoende bekend is. Wij willen door middel van een vragenlijst inventariseren of cliëntondersteuning bekend is in Overijssel. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan. Meedoen kan tot 12 december 2017.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Terug naar overzicht