Uitnodiging netwerkbijeenkomst GGZ IJssel-Vecht:

Wachttijden beschermd wonen en Centrale Toegang  

maandag 27 mei 2019

RIBW-gebouw, Dr. Klinkertweg 2 in Zwolle
Vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur

In de netwerkbijeenkomsten hebben we de afgelopen jaren verschillende keren vanuit clientperspectief meegedacht over het beleid en uitvoering beschermd wonen (BW) vanuit centrumgemeente Zwolle. GGD IJsselland verzorgt de toegang tot beschermd wonen en wil graag in gesprek met cliënten, cliëntenraden, hun vertegenwoordigers en adviesraden over wachttijden voor beschermd wonen en de centrale toegang.

De aanleiding hiervoor is een evaluatie over het functioneren van de Centrale Toegang
voor opvang (MO) en beschermd wonen (BW) in de regio IJsselland. Deze toegang heeft sinds 2017 als taak om een aanmelding onafhankelijk van een aanbieder te beoordelen.
Zo kan er een objectiever beeld ontstaan over de melder, diens vragen en problematiek.
De Centrale Toegang heeft overzicht over en helpt om een passende plek te vinden.
De vraag is in hoeverre dat goed gebeurt en wat beter kan. Daarnaast wordt MO en BW
in de nabije toekomst een (financiële) verantwoordelijkheid voor elke gemeente en niet
meer alleen voor de centrumgemeente.

Astrid Bosman van de Centrale Toegang van GGD IJsselland heeft hierover een notitie geschreven. Ze wil deze graag voorleggen en in gesprek gaan.

De avond begint om 18.00 uur met koffie en een broodje. De bijeenkomst duurt uiterlijk tot 20.30 uur.
Aanmelden kan via info@ggzberaad.nl o.v.v. ‘netwerk 27 mei’.

Gerry Vrielink                                                                       Gerda Brantenaar

Zorgbelang Overijssel                                                          GGz Beraad Overijssel