scholings- en uitwisselingsbijeenkomst Jeugd

Evenals in het voorjaar van 2017 organiseren we in het najaar ook weer verschillende netwerkbijeenkomsten over de aandachtsgebieden Wmo, jeugdwet en participatiewet.

Jeugd:                                 woensdag 18 oktober 2017

Wmo:                                  woensdag 1 november 2017

Participatiewet:              maandag 6 november  2017

U ontvangt tijdens deze bijeenkomsten actuele en relevantie informatie over onderwerpen die met de diverse wetten te maken hebben. Heeft u een specifieke vraag of wilt u een bepaald thema bespreken? Geef dit dan uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst door via a.lensen@zorgbelang-overijssel.nl

Waar en wanneer
Alle bijeenkomsten worden gehouden van 19.30-21.30 uur in Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 te Zwolle. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opgeven
Graag uiterlijk een week tevoren opgeven via: info@zorgbelang-overijssel.nl of tel. 074 2500155. Vermeld dan naam, adviesraad, werkgroep of cluster en gemeente.