Netwerkbijeenkomst VN-verdrag: Kan iedereen meedoen in uw gemeente?

Voor wie en waar?
Voor wethouders, beleidsadviseurs, leden van adviesraden sociaal domein en belangenorganisaties. De netwerkbijeenkomsten worden gehouden in ‘Het Ontmoetingscentrum’ Spoorstraat 7, 7641BJ Wierden.

23 januari   14.00-16.30 uur: beleidsadviseurs en wethouders
23 januari   19.30-22.00 uur: leden adviesraden sociaal domein en belangenorganisaties.

Het VN-verdrag voor mensen met een beperking is in juli 2016 geratificeerd. Dit betekent dat er een extra inspanning is voor gemeenten om ervoor te zorgen dat alle inwoners volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.

Doel van het VN-verdrag
Mensen met een beperking worden opgenomen in de inclusieve samenleving en kunnen onbeperkt hieraan deelnemen. Het verdrag geldt voor iedereen met een beperking (zintuiglijk, lichamelijk, verstandelijk, psychisch, etc.) en voor alle levensterreinen (o.a. onderwijs, zorg, sport, werk, mobiliteit).

Doel van de netwerkbijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over wat het VN-verdrag inhoudt en hoe uw gemeente hieraan uitvoering kan geven. Omdat beleid samen met mensen met een beperking gemaakt moet worden, informeren en adviseren wij ook de adviesraden en belangenorganisaties, zodat zij een goede gesprekspartner zijn.

Aanmelden
We vragen u om zich vooraf aan te melden via info@zorgbelang-overijssel.nl of tel: 074 250 0155. Wilt u daarbij aangeven voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt en namens welke gemeente, adviesraad of belangenorganisatie u aanwezig bent.

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Gerry Vrielink via g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl