Netwerkbijeenkomst onderwijs en de belangenbehartiging

Dit doen zij samen met Zorgbelang Overijssel.
Ouders, jongeren en adviesraden die met onderwijs te maken hebben, worden samen gebracht. Ouders van leerlingen en jongeren met een beperking of chronische ziekte zoeken elkaar op om ervaringen uit te wisselen. Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op de aandoening van de leerling of te maken hebben met het regelen van ondersteuning. Bijvoorbeeld hoe zorgen we voor goed leerlingenvervoer of hoe wordt de ondersteuning bij dyslexie beter of hoe krijg je ondersteuning vanuit de Jeugdwet voor je kind het autisme?

Het uitwisselen van informatie is heel waardevol omdat ouders en jongeren elkaar steunen. Deze ervaringen kunnen nog waardevoller worden, wanneer zij ook gebruikt worden op plekken waar advies gegeven wordt over deze onderwerpen. Formele adviesraden zoals Wmo-raden/Participatieraden of Ondersteuningsplanraden kunnen deze informatie benutten als zij de gemeente of het samenwerkingsverband moeten adviseren over onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.

Kom ook en maak kennis met elkaar! dinsdag 9 januari 2018 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 u.) De locatie geven we u later door, tegelijk met de bevestiging en routebeschrijving. Meld u hieronder aan voor 5 januari 2018. U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst de bevestiging.

Aanmelden