Aankomend: netwerkbijeenkomst GGz IJsselland

Aan GGZ-vertegenwoordigers in Wmo-raden, cliëntenraden van GGz instellingen, GGz cliëntenorganisaties/belangenorganisaties en andere belangstellenden.

Netwerkbijeenkomst Adviesraad en GGZ IJsselland op maandag 26 november a.s.in het RIBW-gebouw, Dr. Klinkertweg 2 in Zwolle.
Vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur

Elke participatieraad of adviesraad sociaal domein krijgt regelmatig de vraag om mee te denken bij beleidsvoorbereiding en te adviseren. Ook over thema’s die van invloed zijn op inwoners met GGz problemen. De vraag is dan steeds ‘wat vinden GGZ cliënten zelf en hoe betrek je hen hierbij’. Heeft een adviesraad een cluster GGZ of is de achterban op een andere manier voldoende in beeld? Raadpleeg je als adviesraad ervaringsdeskundigen? En is er regelmatig contact met GGz cliëntenraden in de eigen regio?

Onlangs kregen adviesraden in Kampen, Zwolle, Dalfsen en Steenwijk te horen dat de RIBW een dagbestedingslocatie in hun gemeente gaat sluiten. Hoe reageer je als adviesraad op de actualiteit of op incidenten? Hoe weet je wat dat betekent voor de cliënten?

Hierover willen we tijdens deze netwerkbijeenkomst in gesprek. We wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips. Heb je vooraf al vragen of goede voorbeelden, mail die dan aan g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl.

Geef je uiterlijk vrijdag 23 november op via info@ggzberaad.nl. Vermeld hierbij vanuit welke adviesraad, belangenorganisatie of cliëntenraad je komt.

Graag tot ziens op 26 november! We starten zoals altijd met een broodje! 

Bij deze uitnodigen ontvang je ook het verslag van de vorige netwerkbijeenkomst, waarin onderwerpen besproken zijn die zowel, cliënten en clientorganisaties, cliëntenraden en adviesraden aangaan.

Gerry Vrielink                  Gerda Brantenaar

Zorgbelang Overijssel      GGz Beraad Overijssel

 

 

Meld u aan