Zelfregie en werken aan herstel *(netwerkbijeenkomst GGz IJssel-Vecht)

Uitgaan van eigen kracht of eigen regie is een veel gehoorde uitdrukking. Maar hoe doe je dat als cliënt, en waar kun je dat leren en toepassen? Welke ondersteuning biedt de gemeente daarbij? Is een zelfregiecentrum een geschikte voorziening om te werken aan herstel en zelfstandigheid?
Allemaal vragen waar we deze bijeenkomst informatie & ervaringen over zullen uitwisselen.

Lori van Egmond van de Vriendendiensten vertelt waarom haar organisatie heeft gekozen om twee zelfregiecentra op te zetten, in Deventer en Raalte.

Doel van de bijeenkomst is om van elke gemeente in beeld te krijgen hoeveel aandacht er is voor zelfregiecentra en activiteiten die herstel bevorderen.
We rekenen erop dat veel cliënten, leden van cliëntenraden en adviesraden het de moeite waard vinden om dit belangrijke thema gezamenlijk op te pakken en afspraken te maken.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 januari 2019
RIBW-gebouw, Dr. Klinkertweg 2 in Zwolle
Vanaf 18.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur

Geef je uiterlijk vrijdag 25 januari op via info@ggzberaad.nl. Vermeld hierbij vanuit welke adviesraad, belangenorganisatie of cliëntenraad je komt.

Graag tot ziens op 28 januari! We starten zoals altijd met een broodje!