Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst: Verbeter de jeugdzorg en breng uw ervaring in!

bijlage bij uitnodiging Vergelijking websites

Op 11 januari 2018 organiseert het Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland een inspiratiebijeenkomst. Het is de bedoeling dat enkele beleidsadviseurs jeugd van de gemeenten in de regio IJsselland in gesprek gaan met ouders en pleegouders over twee onderwerpen:

  • Verbeterpunten voor de landelijke opgestelde vragenlijst.
  • Vergelijkingssite Jeugdhulp om betere keuze s te kunnen maken.

Jeroen Kos en Maaike Varwijk gaan in gesprek over deze onderwerpen op donderdag 11 januari 2018.  De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum “de Kern” Bouwstraat 23, 7731 CP  Ommen.
De bijeenkomst is bedoeld voor (pleeg)ouders. Daarom vragen we ook de adviesraden om ouders vanuit hun achterban uit te nodigen voor deze avond om vanuit eigen ervaring mee te denken.
Aanmelden kan via info@zorgbelang-overijssel.nl o.v.v. uw naam en de datum van de bijeenkomst. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Graag tot ziens op 11 januari!

Met vriendelijke groet,
Lidi Kievit (onafhankelijk voorzitter)
Gerry Vrielink (Projectleider)