Transformatie in de praktijk, bijeenkomst voor partijen in sociaal domein

Graag opgeven voor 8 november via: info@zorgbelang-groningen.nl o.v.v 16 november 2017 of bel 050 571 39 99. Kosten voor deelname: €25,00 pp. Na opgave ontvangt u een factuur.
Uitnodiging avi bijeenkomst 16 november met nieuw logo
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw provinciale Avi-adviseur:
Drenthe: Alice Makkinga 06 – 201 064 64