Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland

Tijdens deze vergadering krijgen we o.a. een presentatie van Maaike Varwijk en Anita Bonder van de regio IJssellland over de eerste evaluatie van de Jeugdwet. Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

Daarnaast zal de stand van zaken betreffende de nieuwe website en de stand van zaken betreft de ontwikkelingen rondom bijzondere kosten pleegzorg worden toegelicht.

Uiteraard bespreken we ook signalen, meldingen e.d. die er momenteel spelen. NB: melden kan ook anoniem en online via https://www.zorgbelang-overijssel.nl/nieuwe-meldpunt/

Interesse om deze vergadering bij te wonen of lid te worden van het platform? Meld u hieronder aan.