Netwerkbijeenkomst GGz: Ervaringsdeskunidgheid en eigen regie

Daarom willen we in deze bijeenkomst met elkaar in gesprek gaan over de volgende vragen:

 • Wat kan een ervaringsdeskundige betekenen voor een cliënt?
 • Wat kan een ervaringsdeskundige betekenen voor een hulpverlener?
 • Wat kunnen ervaringsdeskundigen betekenen voor een gemeente?

  Daarnaast willen we naar de ‘toekomst’ kijken en in gesprek gaan met elkaar hoe we de eigen kracht en regie van cliënten kunnen versterken door een aanzet te geven tot herstelinitiatieven in diverse gemeenten. En wellicht kunnen we ideeën vormen om zo een vervolg aan deze bijeenkomsten te geven in 2018.

  Graag nodigen we cliënten, leden van cliëntenraden, ervaringsdeskundigen en leden van clusters GGZ uit. Het is nu zaak om mee te denken en in actie te komen, zodat de GGZ cliënt een volwaardige stem krijgt in de samenleving.

  De uitkomsten van deze bijeenkomst delen we met cliëntenraden, organisaties en gemeenten.

  Geef je uiterlijk vóór vrijdag 10 november op via info@ggzberaad.nl Vermeld hierbij vanuit welke adviesraad, belangenorganisatie of cliëntenraad je komt.

  Graag tot ziens op 13 november! We starten zoals altijd met een broodje!

  Gerry Vrielink 
  Programma aandacht voor iedereen Overijssel
  g.vrielink@zorgbelang-overijssel.nl

  Gerda Brantenaar
  GGz Beraad