UITWISSELING WMO-RADEN OVERIJSSEL

Op 22 maart wordt er een inspiratiebijeenkomst voor adviesraden in Overijssel georganiseerd. Op de bijeenkomst wisselen WMO-raadsleden ervaringen uit: op welke manier geven andere lokale raden vorm aan hun rol en taak?

Tijdens deze inspiratiebijeenkomst delen afgevaardigden van onderstaande adviesraden welke rol hun adviesraad lokaal vervuld en hoe hun raad georganiseerd/ gestructureerd is:

  • Mark Weghorst, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Hengelo;
  • Aljona Wertheim, voorzitter Participatieraad Zwolle;
  • Hetty van Oosten, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Borne;
  • Thom Oorthuis, secretaris Adviesraad Sociaal Domein Deventer.

Petra van der Horst, directeur van de Koepel, zal het overleg begeleiden en waar nodig inhoudelijke vragen beantwoorden. Gerry Vrielink van Zorgbelang is aanwezig en zal haar kennis en expertise inbrengen. U kunt ter plekke vragen stellen, ideeën inbrengen en kennis uitwisselen.

De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.30 uur, wordt georganiseerd door de Koepel van adviesraden en vindt plaats in gebouw Het Centrum in Nijverdal. Aanmelden kan via  dit aanmeldformulier.