Netwerkbijeenkomst Democratisch burgerschap (aanmelden niet meer mogelijk!)

Wegens grote belangstelling is aanmelden niet meer mogelijk!

Een interactieve bijeenkomst over mogelijkheden en onmogelijkheden van burgerparticipatie in Noord-Nederland. Wat u kunt doen om samen te bouwen aan democratisch burgerschap? We wisselen kennis uit, stellen vragen en gaan in gesprek met elkaar.Burgers aan zet: De nieuwe vormen van burgerparticipatie

Bent u erbij? De uitnodiging met meer informatie en het programma ontvangt u
begin maart. Vooraanmelden is nu al mogelijk.

Voor wie?
Adviesraden Sociaal Domein, cliëntenraden, patiëntenorganisaties, wethouders, ambtenaren en
gemeenteraadsleden, uit de vier noordelijke provincies: Drenthe Fryslân, Groningen en Overijssel.