Themabijeenkomst: 'mantelzorger hoe blijf je in balans?

Wanneer        : Donderdag 8 november 2018

Waar              : In ‘Het Centrum’, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal

Tijd                : van 14.00 tot 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur

Voor wie?     :Longpatiënten, diabetespatiënten, nierpatiënten, hart & vaatpatiënten en hun naasten

Laat u inspireren tijdens de Themabijeenkomst: ‘Mantelzorger, hoe blijf je in balans’?

Het programma

Wanneer ben je mantelzorger, wat betekent zorgen voor een naaste in het dagelijks leven en wat betekent dat voor de zorgvrager? Hoe ga je samen om met deze situatie? Welke oplossingen zijn er mogelijk, waar en bij wie kunt u terecht? Op al deze vragen gaan mw. L. Wolters en mw. H. Veneberg van ‘Evenmens Informele zorg voor elkaar’ in.

Tijdens de middag is er alle gelegenheid om met andere zorgvragers en de naasten in gesprek te gaan en kunt u de informatiestands van de Gezamenlijke Patiënten Organisaties Overijssel bezoeken.

Inschrijven & informatie
U kunt zich inschrijven via email: gp.overijssel@gmail.com of via 06 50 84 85 02.

inschrijven is verplicht

Kosten         : Deze middag is gratis toegankelijk, koffie en thee is inbegrepen

Let op          : Wij verzoeken u om tijdens deze bijeenkomst geen geurtjes te gebruiken, longpatiënten
kunnen 
hierop reageren.

28 januari 2019

Aankomend: netwerkbijeenkomst GGz IJsselland

Van 18.00u tot 20.30uur Nadere informatie volgt nog  

Lees meer
30 januari 2019

Aankomend: Vergadering Regionaal Cliëntenplatform Jeugd IJsselland

Van 19.30 – 21.30 uur Nadere informatie volgt nog

Lees meer
31 januari 2019

Aankomend: voorzittersoverleg adviesraden regio IJsseland

Van 19.30 tot 21.30uur Meer informatie volgt nog.

Lees meer