6 december 2017

Regionaal Cliëntenplatform jeugd IJsselland

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De elf gemeenten in de Jeugdzorgregio IJsselland (Dalfsen,… Lees verder »

Lees meer
11 december 2017

Netwerkbijeenkomst VN-verdrag: Kan iedereen meedoen in uw gemeente?

Voor wie en waar? Voor wethouders, beleidsadviseurs, leden van adviesraden sociaal domein en belangenorganisaties De netwerkbijeenkomsten worden gehouden in ‘Ontmoetingscentrum… Lees verder »

Lees meer
18 december 2017

Participatieraad Dalfsen

Zorgbelang Overijssel ondersteunt de Participatieraad Dalfsen inhoudelijk en secretarieel. De vergaderingen zijn openbaar dus iedereen is van harte welkom. Heeft… Lees verder »

Lees meer
9 januari 2018

Netwerkbijeenkomst onderwijs en de belangenbehartiging

Op 9 januari 2018 organiseren Ieder(in), Landelijk Platform GGZ en Patiëntenfederatie Nederland een netwerkbijeenkomst over onderwijs en belangenbehartiging in Nijverdal.Dit… Lees verder »

Lees meer