In Zwolle kunnen wij nog uitbreiding van ons vrijwilligersteam gebruiken.

Samen met de cliënt gaat u na welke vraag er ligt; bijvoorbeeld:
– helpen bij hij voorbereiden van een gesprek met de gemeente;
– ondersteuning bij het gesprek met de gemeente;
– samen het zorg- of ondersteuningsaanbod van de zorgaanbieder doornemen.

De onafhankelijke cliëntondersteuner gaat vertrouwelijk om met privacy gevoelige informatie.

Heeft u:

 • Affiniteit met de werking van de Wmo?
 • Enige kennis van de stelselwijzigingen in de zorg?
 • Vanuit empathie interesse in andere mensen?

Bent u enigszins ervaringsdeskundig of bent u professional geweest op één
van de onderstaande aandachtsgebieden:

 • Mantelzorg
 • Cliëntenbelangen zorg, ouderen en kwetsbare mensen
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • GGz- gerelateerde aandoeningen (geestelijke gezondheid)
 • Mensen met een fysieke beperking
 • Jeugdzorg

Dan is deze vacature misschien wel wat voor u.

De cliëntondersteuner heeft in hoofdlijnen de volgende taken:

 • Helpt de cliënt bij het helder kunnen formuleren en in kaart brengen van de hulpvraag.
 • Adviseert cliënt bij het vinden van de weg in het Wmo-aanbod.
 • Helpt de cliënt bij het zoeken naar zorgaanbieders en een passend zorg- of ondersteuningsaanbod.
 • Ondersteunt de cliënt bij het maken van afspraken met de gemeente en/of zorgverleners. Indien zich knelpunten voordoen, kan de cliëntondersteuner de cliënt helpen bij het bedenken van oplossingen voor deze knelpunten.
 • Ondersteunt de cliënt bij het berekenen van een indicatie van de eigen bijdrage.
 • Ondersteunt de cliënt bij het opstellen of invullen van Wmo gerelateerde formulieren.De cliëntondersteuner gaat altijd uit van het perspectief van de cliënt. Dat betekent dat het belang van de cliënt voorop staat.

Wat kunt u van Zorgbelang Overijssel verwachten?
Een training op maat over de onderwerpekennis van de Wmo;

 • goede lokale verbinding met de wijkteams;
 • gespreks- en vraagverhelderingtechnieken.
 • Wij bieden u o.a.
 • mensen die u ondersteunen in de praktische uitvoering;
 • een vrijwilligersvergoeding;
 • een vrijwilligersovereenkomst;
 • intervisie/terugkomdagen.
 • een eigen digitale werkomgeving waarop u kunt inloggen;
 • een kennisbank.Heeft u interesse, wilt u meer informatie? Neem contact op met Zorgbelang Overijssel 074-250 01 55 vraag naar Marja de Jong of mailto:m.dejong@zorgbelang-overijssel.nl met vermelding van uw naam en telefoonnr. en u wordt teruggebeld.
Terug naar overzicht