Reflectietool voor teams in de ouderenzorg

De reflectietool bestaat uit twee posters, een doosje met twee kaartensets en twee handleidingen. De kaarten zijn een praktisch hulpmiddel voor professionals. Zij kunnen binnen het eigen team verder in gesprek gaan over persoonsgerichte zorg en een passende teamsamenstelling. Dit verloopt steeds in drie stappen.

Persoonsgerichte zorg
Bij reflecteren op persoonsgerichte zorg beantwoordt het team eerst vragen over de situatie van de bewoner. Alle verschillende perspectieven komen dan in beeld. Daarna verkennen de medewerkers de verschillende mogelijkheden om de zorg voor de bewoner te verbeteren. Tot slot kunnen zij samen een goed doordachte keuze maken voor de best passende oplossing.

Passende teamsamenstelling
De reflectiekaarten over een passende teamsamenstelling sluiten aan bij het gebruik van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Ook hier verloopt het gesprek in het team in drie stappen: wat is belangrijk voor bewoners? Hoe werken wij als team? Wat hebben wij als team nodig? Met deze tool lukt het om een complexe situatie rond een bewoner of aantal bewoners in beeld te krijgen en als team oplossingen te vinden.

Ontstaan
In 2018 heeft een groot aantal zorgaanbieders meegedaan aan een pilot vanuit de beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen (V&VN). In deze pilot is veelvuldig gebruikt gemaakt van de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Op basis van de uitkomsten hebben teambijeenkomsten plaatsgevonden over praktijkervaringen. Daaruit blijkt dat de reflectiekaarten kunnen toegepast worden in bestaande werk- en overlegvormen. In de workshops werd dit nogmaals bevestigd.

Lees ook het achtergrondartikel>

Kennismaken met de Reflectietool van Mijnkwaliteitvanleven.nl>

Teams die willen werken met de reflectietool, kunnen contact opnemen met

Terug naar overzicht